• با تقید به مسائل دینی، در سایر امور هم مقید خواهیم بود

    با تقید به مسائل دینی، در سایر امور هم مقید خواهیم بود

    رئیس کل دادگستری استان اردبیل اهمیت کار قضا و قضاوت و اعتقادات عمیق دینی توأم با تعهد و دقت در رسیدگی ها را مهمترین رکن تحقق عدالت در جامعه دانست. حجت الاسلام حسین کثیرلو  در بازدید از دادگستری شهرستان اردبیل در جمع قضات دادگاه های حقوقی با تبریک اعیاد شعبانیه و با تشریح اهمیت کار